Menu

Retningslinjer

Det er visse retningslinjer det er viktig å forholde seg til ved bruk av bilder og film. Her får du en oversikt over hva du må ta hensyn til.

 

  • Bilder og film som ligger tilgjengelig på disse sidene skal ikke brukes til profilering av andre firmaer enn Avinor AS.
  • Fotograf skal alltid navngis (Åndsverkloven §5 første avsnitt).
  • Ved endring av et verk eller ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, må dette ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart (Åndsverkloven §5 andre avsnitt).
  • Ved kommersiell bruk av bilder, og spesielt ved bilder med avbildede må bruk først avklares med de avbildede personene og fotograf.
  • Ved bruk av fotografi som avbilder kunstverk må Åndsverkloven § 23, § 23a og § 24 overholdes og rettigheter må avklares med rettighetshaver/kunstner/BONO.